Общината е получила одобрение на проект за пет милиона лева по Националния план за възстановяване и устойчивост за ремонт на СУ “Димитър Благоев”. Това обяви на първата си официална пресконференция кметът Генчо Генчев, който вчера встъпи в третия си мандат начело на Общината.

Проектът е на стойнст за над 4 млн., но с данък добавена стойност по плана ще получим пет милиона лева, уточни градоначалникът.

Общата стойност на проекта е 4 294 356,00 лева, а целта на проектното предложение е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в сградата на СУ „Димитър Благоев“.

За модернизацията и обновяването на образователната инфраструктура на училището се предвижда основен ремонт, който да подобри и гарантира здравословни и качествени условия за обучение и работа. Предвижда се да се изгради система за отопление и охлаждане на цялата сграда.

Повишената енергийна ефективност на сградата ще доведе до намаляване на разходите за енергоносители и по-ефективното им управление. Това от своя страна ще осигури допълнителен ресурс на училищната и общинска администрации чрез реализиране на икономии от енергийните и разходи, които да се насочат за подобряване качеството и нивото на образователния процес. Също така проектът ще задоволи потребности на групите в неравностойно положение и малцинствените групи.

По проекта е предвидено също оборудване и обзавеждане на кабинети, компютърна и периферна техника, както и оборудване и обзавеждане за физкултурен салон. Всички тези дейности са част от цялостната модернизация на учебното заведение, които пряко ще допринесат за подобряване качеството на образованието на учениците, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда, съответстваща с европейските изисквания.

В СУ „Димитър Благоев“ учат 778 ученици и работят 85 бр. педагогически и 25 бр. непедагогически персонал.

По време на пресконференцията Анелия Димитрова, заместник-кмет с ресор образование и социални дейности стана ясно, че Общината е получила одобрение и на проект за Младежки център. До 1,8 милиона лева се очаква за центъра, който ще бъде изграден в двора на болницата. Димитрова представи и останалите социални услуги и проекти, които реализира община Свищов.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.