По-малко от 45 минути продължи майското заседание на Общински съвет – Свищов. Заседанието на градските първенци се проведе в Зала 1 на Общината.
Общо 15 точки гласуваха съветниците днес. Водеща бе „Разкриване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски”. Актуално Свищов вече писа за НОВАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА, която ще бъде факт от 1 юли. Втора точка бе приемането на Бизнес програми на общинските фирми. Съветниците дадоха съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на довеждащ
водопровод за село Овча могила – от шахта изпразнител 1 до водомерна шахта при НР „Овча могила” и от о.к. 229 до о.к. 72, с. Овча могила, община Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.