Четвърти ден подменят водопровода за Българско Сливово, предстоят аварийни ремонти и в Драгомирово и Совата. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Вече четвърти ден усилено текат дейностите по подмяна на хранителния водопровод за с. Българско Сливово, община Свищов. Положени са 200 метра водопроводни тръби. На терен работят 4 багера и 15 служители на фирмата-изпълнител, като в същото време са включени и служители на ВиК „Йовковци“, които оказват пълно съдействие за по-бързото полагане на водопроводите. За почистване и премахване на храстовата и дървесна растителност по трасето са мобилизирани и допълнително хора със специализирана техника.
Обектът се ръководи от Румен Линев, началник Район Свищов към ВиК „Йовковци“ и инж. Пламен Петков, директор дирекция „Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване“ към община Свищов. Тази сутрин към Областния управител на област Велико Търново инж. Георги Гугучков и МРРБ е подадена информация и направен отчет за извършените до сега дейности.
Относно предстоящите аварийни ремонти на ВиК инфраструктурата към селата Драгомирово и Совата, в момента геодезисти обхождат населените места и терасират участъците, където се очаква следващите седмици строително-монтажните дейности по подмяната на довеждащи и разпределителни водопроводи да стартира.