Заплатата на кмета на община Свищов става 3950 лева със задна дата, считано от 1 юли тази година, научи Актуално Свищов.
Нов размер на месечното възнаграждение имат и кметовете на кметства. Алеково – 1289 лв.; Българско Сливово – 1371 лв.; Вардим – 1371 лв.; Горна Студена – 1203 лв.; Драгомирово – 1289 лв.; Козловец – 1371 лв.; Морава – 1371 лв.; Овча могила – 1440 лв.; 1440 лв.; Хаджидимитрово – 1289 лв. и Царевец – 1371 лв.
Основните месечни заплати на кметовете в общината са определени съгласно Решение № 690/31.03.2022 година на т. нар. Общински съвет – Свищов. Основните месечни заплати са в съответствие с нормативните изисквания, предвидени в ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Решението е съобразено с бюджета на община Свищов за 2022 година, са мотивите за увеличението.
То трябва да стане факт на месечната сбирка на местния парламент в четвъртък, която почва в 14 часа.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.