В средните училища и професионалните гимназии на територията на община Свищов с резултатите от трите класирания в VIII клас са записани общо 198 ученици. Остават незаети 39 места. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. СУ „Николай Катранов“ и СУ „Димитър Благоев“ са с изпълнен прием. Първото училище е изпълнил приема още на второ клаксиране, уточни Христина Борисова, заместник-директор на гимназията.

От 7 август (понеделник) стартира приемането на документи за участие в последния четвърти етап на класиране.

Останалите незаети места, участващи в четвъртото класиране по училища, профили и специалности са разпределени по следния начин:
• В СУ „Цветан Радославов“: профил „Природни науки“ – 2 свободни места.

• В СПГ „ Алеко Константинов“:
◦ за професия „Техник по транспортна  техника“, специалност  „Автотранспортна техника“ – 2 свободни места,
◦ за професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ – 7 свободни места;
◦ за професия „Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 6 свободни места.

• В ПДТГ „ Димитър Хадживасилев“:
◦ за професия „Икономист – информатик“, специалност  „Икономическа информатика“ – 5 свободни места;
◦ за професия „Организатор на интернет приложения“, специалност  „Електронна търговия“ – 7 свободни места;
◦ за професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ – 7 свободни места;
◦ за професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност “Организация на туризма и свободното време“- 3 свободни места

Времевото разпределение на дейностите по приемането на учениците в VIII клас, които следват е:
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 07 – 08 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици след четвърти етап на класиране 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.
Попълване на Заявление до директора на училището за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране от 16 август до 10 септември 2023 г.