През 2023 г. Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности” е извършила разпоредителни сделки, от които са постъпили като приход 352 331.41 лева, научи Актуално Свищов.

Данните са от Отчет за управлението и разпореждането с бщинската обственост през 2023 година. Документът е внесен за разглеждане в градския парламент.

Приходите са от продажба на земя (чрез търг или конкурс, прекратяване на съсобственост, продажба право на собственост, придаваеми места и др.) са получени приходи в размер на 104 982.00 лв. От продажба на сгради е постъпила сума в размер на 108 245.00 лв. От учредяване право на строеж, право на прокарване и др. вещни права – 2 927.00 лв. Приход от продажба на обект по приватизация за сума в размер на 31 635,14 лв. с частично включен ДДС

Предстои документът да бъде разгледан на редовното заседание на ОбС-Свищов, което ще се проведе на 28 март.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.