32 точки включва проекта за дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет – Свищов. Това става ясно от публикация на сайта на Общината.
Водеща точка е „Представяне на информация относно актуализирано разпределение на плана и
отчет по бюджета на Общината към 30.09.2022 година“.
Очаква се съветниците да дадат съгласие община Свищов да кандидатства с три проекта – „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси”; Кандидатстване на Общината с проектно предложение „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“,
находящ се на ул. “Плевенско шосе“ No 5; Кандидатстване на община Свищов с проектно предложение с наименование
„Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър Благоев“.
По традиция заседанието на ОбС-Свищов приключва с точката: „Въпроси към Кмета на Общината и отговори“.
Заседанието ще се проведе на 25 ноември от 13 часа в зала 1 на Общината.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.