30-годишен юбилей отбеляза днес катедра „Търговски бизнес” към Академията, научи Актуално Свищов. По повод годишнината и 85 години от създаването на свищовската Алма матер се проведе и кръгла маса на тема „Търговията – научно знание и бизнес реалност”.
„С огромно удоволствие днес приветствах от името на академичното ръководство катедрения колектив на катедра „Търговски бизнес“ при Стопанската академия по повод 30-годишнината от нейното създаване, ознаменувана с провеждането на международен научен форум. Няма как да не се вълнувам, тъй като 21 години съм била част от тази катедра, вкл. и неин ръководител. Безспорните успехи на катедра „Търговски бизнес“ се дължат на това, че катедреният колектив почита миналото, работи активно и вдъхновено в настоящето, и е целеустремен в бъдещето. Заслужено удостоих с почетен плакет на Стопанската академия катедрата, като го връчих на нейния настоящ ръководител – доц. д-р Теодора Филипова.
Благодаря на катедрения колектив за отличаването ми като ръководител на катедрата в периода 2007-2011 г.!
Честит празник, скъпи колеги!”, коментира проф. д-р Марияна Божинова, ректор на СА „Д. А. Ценов”.


 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.