През 1919 година в града ни се създава първата трудово-производителна кооперация, като нейни основатели са риболовци. По тази причина я кръщават “Моруна”. Едни от първите основатели са Петър Лунгов – неин пръв председател, Коста Стоянов, Прокопи Атанасов, Киро янков и още 30 бедни свищовски рибари.
Нейната първоначална цел е била да снабдява членовете си с бланк, памуци-прежда за приготвяне на мрежи и да търгува с риба, както и да защитава интересите на своите членове. Благодарение на всичко това за кратко време тя успява да се наложи и с това става една от най-крупните стопански единици в Свищов и още повече, че е била първата по рода си в страната. Риболовците стопанисвали районите на Бескутското и Свищовското блато, като през 1922 г. получават и нотариален акт. За успешното начинание говори и факта, че близо десет години след основаването си, в кооперацията членуват 400 риболовци. Според действащия тогава Закон за рибарството сдружението е можело да получава финансова помощ от държавата, като няма данни за такава. В същото време кооперацията е заделяла по 10% от годишната си печалба за поддържане районите на блатата. За добрите резултати на сдружението говори и фактът, че със собствени средства риболовците успяват да купят и доставят първият в страната хладилен вагон, който оказва голяма помощ в дейността на кооперацията.
Рибарската кооперация просъществува до 1947 г., когато било създадено Управлението на “Държавен риболов”. Втора риболовна кооперация била създадена през 1921 г. под наименованието “Рибарска Трудово-производителна кооперация “Дойранско езеро”. И нейните учредители били около 30 души риболовци, предимно от македонския край, което е било повод и кооперацията им да получи съответното име. И тя като своя събрат развивала много добра дейност до образуването на рибното управление.

Сн.: Фонд Исторически музей – Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.