Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Свищов бе домакин на тридневна работна среща. Това съобщиха за Актуално Свищово от пресцентъра на Общината.

Дискусиите се проведоха в Гербовата зала на Общината и зала проф. д-р Асен Златаров, в комплекс „Фолклорен извор“ – село Царевец. В дискусиите участваха кметът Генчо Генчев, който е председател на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Свищов и Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни към Министерски съвет, инсп. Елена Тонева, представител на Главна дирекция „Национална полиция“, сектор „Детска престъпност“, и представители на детските педагогически стаи на територията на област Велико Търново.

На работните срещи всички институции, имащи участие в справянето със ситуациите, свързани с деца в риск обсъдиха различни въпроси, касаещи малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления. Обсъдени бяха цели, насоки и подходи при различните случаи, а като важен фактор за успешното им решаване бе изведено взаимодействието между институциите. Председателят на Местната комисия Генчо Генчев подчерта, че в община Свищов всички институции си съдействат и не си прехвърлят отговорности, а напротив – имат чудесни взаимоотношения и винаги приоритет е младият човек, чиито случай се разглежда. Секретарят на Централната комисия Петя Петрова каза, че в по-малките общини се среща по-често това добро сътрудничество и се радва, че е така и в община Свищов. Доброто взаимодействие на Местната комисия с РУ на МВР, с отдел „Закрила на детето“, община Свищов, Центъра за обществена подкрепа, отдел „Образование“ и всички институции е чудесен пример за добра работа в екип. От своя страна инспектор Елена Тонева подчерта, че винаги може да се разчита за съдействие от страна на инспекторите в детските педагогически стаи и на РУ на МВР, така както и Местната комисия в Свищов винаги е срещала съдействие в лицето на инсп. Лора Георгиева и началника на РУ Полиция Момчил Златев.

На финалната среща, проведена в Гербовата зала на Община Свищов, кметът Генчо Генчев благодари на всички участници за ползотворните разговори и обмяната на опит, а в израз на добри чувства поднесе символични подаръци на своите гости, като им пожела весели и спокойни Коледни празници!