Общински съвет – Свищов провежда редовното си заседание за месец април, научи Актуално Свищов. Сбирката на старейшините е на 28 април от 14 часа и ще се проведе присъствено в зала 1 на Общината.
Водеща точка е „Участие на община Свищов в Шеста процедура за присъждане на Европейски
етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини“. Непосредствено след нея съветниците ще гласуват „Актуализиране на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов“.
15 от точките в проекта за дневен ред за продажби на имоти, собственост на Общината.
Под номер 26 в проекта за дневен ред фигурира и точката: „Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД“.
По традиция заседанието приключва с точката „Въпроси към Кмета на Общината и отговори“.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.