На предстоящите местни избори през есента на 2023 година община Свищов избира 21 съветници, до момента те са 29. Това установи Актуално Свищов. Това се налага, защото според данните от преброяването населението на общината е под 30 хиляди.
Член 19, ал. 4. от Закона за местното самоуправление и местната администрация пише: (изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) при население на общината до 30 000 души – 21 съветници.
27 595 е населението на общината според Националния статистически институт. В града живеят 18 385 души.