Старите свищовски фенери

01.08.2022|

Обичам града, в който съм роден и родния си край, ...