Националната асоциация на председателите на общински съвети е равноправен партньор в структурата на Националното сдружение на общините. Всеки председател на общински съвет води след себе си армия от съветници. Като цяло Общинският съвет е най-добрата еманация на текстовете на европейската Харта за местно самоуправление. В нея е казано: „Хората избират общинските съвети“. Това заяви проф.Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ на Стопанската академия в Свищов, учредител и председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (2004-2008 г.), съобщиха от НАПОС.
Проф.Захариев приветства участниците в XX-то Общо събрание на НАПОС на 17 март в Пловдив, на което присъстваха над 140 ръководители на местни парламенти от страната.
„Зад всеки съветник у нас стоят избиратели. Бил съм свидетел на много битки в местния парламент, на думи, които са наранявали. Но като председател винаги съм се опитвал да туширам такива конфликтни ситуации“, сподели проф.Захариев.
Той подчерта, че в момента живеем в сложно време и призова председателите на Общински съвети към защита на самите общини като териториални единици, на системата на висшите училища като институции и академични колективи.
Проф.Андрей Захариев изнесе факти за случващото се във висшето образование в България.
„В момента имаме начело на Министерството на образованието министър академик, много умен, образован химик, но ни прилага посочена формула от професора бюрократ Люк Соте от преди 5 години. Той е препоръчал в България да бъде внедрен австрийския модел или на 1 милион население да има 1 университет. Това означава у нас да останат само 6-7 университета. От там се заговори за обединяване на трите икономически висши учебни заведения. Стопанската академия в Свищов например е откривана от цар Борис III. Идва обаче един химик и казва: „Ще ви обединявам“. Наумил си е да прави зулуми с намаляване на висши училища до степен филиали, факултети и след това-нищо. Нали сме вземали тези трудни решения наречени оптимизиране на училищна мрежа. И това означава закриване като остава само една сграда, двор и счупени прозорци“, коментира проф.Захариев.
Той изтъкна, че това, което се случва в момента в Украйна също е се отразява на България.
„Украйна има 360 университета, а Стопанската академия в Свищов си партнира с осем от тях. За бягащи от войната украински граждани академията предоставя подслон. Затова трябва да намерим работещи модели за улеснен режим на прием на децата от Украйна в детските ни градини, училищата, както и университетите. Трябва да пазим това, което имаме, защото местната власт е сила. В момента нашата държава плаща за предстоящата 2022/2023 година държавна поръчка за 3000 икономисти и за 700 с профил „Администрация и управление“. През 2015 г. само Стопанската академия имаше държавна поръчка за 2500, УНСС за 4500 икономисти. Оказва се, че колкото по-малко произвеждаш от дадено нещо, то става много по-ценно“, подчерта проф.Андрей Захарев.
От страна на УС на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ бе осигурен за всеки участник във форума юбилейният календар за 70-та годишнина на първата българска финансова катедра-„Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, който бе връчен при регистрацията на делегатите.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.