Един час и осем минути продължи последното за 2022 година заседание на местния парламент, проследи в зала 1 на Общината Актуално Свищов. Другата медия, която уважи съветниците бе „Площад Алеко“. По традиия началото закъсня – този път само със седем минути, а краят бе обявен в 14:15 минути.
19 точки бе проекта за дневен ред, но по предложение на кмета Генчев бе внесена допълнителна.
Седем съветници се изказаха по време на днешното редовно заседание, което е трето през месец декември. До трибуната в пленарна зала стигнаха съветниците Станислав Благов, София Вергилова, Ивелин Петров, Елена Александрова, д-р Татяна Ганчева, и Севдан Златанов.
В началото на заседанието декларация от името на групата съветници от „Площад Алеко“ прочете Калин Костов.
Очаквайте подробности.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.