18 точки включва проекта за дневен ред на редовното юлско заседание на местния парламент край Дунав, научи Актуално Свищов.
Водеща точка е „Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2022 година – създаване на нов обект”.
Старейшинките трябва да определят и състава на Одитния комитет на община Свищов.
Друга точка е „Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане”.
Съветниците трябва да увеличат и капитала на търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД.
Седем от точките са с разпореждане на общинска собственост. По традиция сбирката приключва с точката – „Въпроси към Кмета на Общината и отговори”.
Заседанието е насрочено от 14 часа в четвъртък, 28 юли в зала 1 на Общината.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.