Днес в Свищов бяха отбелязани 167 години от основаването на Първото българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“, съобщиха от пресцентъра на Общината. Пред паметната плоча на Димитър Начович, който заедно с  Христаки Филчов, Емануил Васкидович и Георги Владикин на 30 януари 1856 година основават културната институция, се събраха признателни граждани, за да отдадат почит към достойните предци. Празнични слова по повод годишнината произнесоха председателят на Читалището Пламен Александров и кметът на Свищов Генчо Генчев, които приветстваха културните деятели и читалищните дейци, за тяхната благородна мисия да съхраняват и предават през поколенията изконните български традиции и националното ни културно, и духовно наследство.

„Първото българско читалище е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович, които „воспалени от родолюбието си определиха по възможности да пожертвува всякий от онаго дара, от когото Бог им подарил, за да поставят едно Българско читалище…“
Още с основаването си, то е било дарено щедро:
от Емануил Васкидович с библиотеката му с 800 книги.
от Димитър Начович с 3 000 златни гроша,
от Христаки Филчов с 1500 златни гроша и
от Георги Владикин 300 гроша.
Четиримата решили да поканят и други младежи, искрени чада отечства на това душеполезно и похвално дело и след свиканото общоградско събрание за основаване на читалището, членовете внесли за читалището общо 37 000 гроша.
Основателите определили следната програма на читалището:
1. Да създаде градска библиотека
2. Да събира стари ръкописи на пергамент и хартия
3. Да подкрепя способни младежи, да добият по-високо образование в чужбина
4. Да подпомага български книжовници да печатат свои трудове и преводи.
През 1904 година Кирил Д. Аврамов прави щедър жест и дарява на свищовската община 200 000 златни лева за построяване на сграда за театър и читалище.
Той е роден на 10 февруари 1850 година. Контактувал с европейски търговци, добил опитност и се издигнал културно с широк мироглед, той става просветен търговец. През 1879 година встъпил в брак с Еленка Димитрова Караначева, с която преживял щастлив съпружески живот. След смъртта и в 1901 година, започнал да мисли как да постъпи с материалното си състояние. Подарил на Съборната църква още през живота на съпругата му скъпи икони, ценни църковни украшения, завеси и др. На 22 март 1904 година взема решение да подари на общината в Свищов цялото си материално състояние за построяване на сграда на театър и читалище в града.“ – източник: https://chitalishta.com/