Предвидени са 416,5 милиона лева за развитието на индустриалните паркове. Те стават приоритет на държавата и ще бъдат финансирани на регионален принцип, за да се намалят икономическите дисбаланси в страната. „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“ е един от тях, пише вестник „24 часа”.
Министерството на икономиката и индустрията разработва Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност.
За целта ще бъдат определени ключови индустриални паркове със стратегическо значение, които ще могат да се възползват от помощ от държавата. Бюджетният ресурс за това все още не е определен, но с него ще може да се изгражда довеждаща инфраструктура, както и да се подпомогне привличането на инвеститори, като цел ще бъде да се установи един стратегически инвеститор в индустрията.
Критериите за определяне на ключовите паркове ще включват показатели като демография, географско положение и инфраструктура.
Отделно по плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 416,5 млн. лв. за развитието на индустриалните паркове.
14 индустриални парка са се вписали досега в регистъра, поддържан от Министерството на икономиката и индустрията, и „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“ е сред тях.
За медията, от икономическото министерство са потвърдили, че се водят преговори с български и чужди фирми за реализирането на инвестиционни проекти в регистрираните паркове, които са свързани с транспорт и логистика, производство на козметика, производство и пакетиране на подправки, производство и пакетиране на чай и кафе, в областта на възобновяемите енергийни източници, автомобилния сектор и др.