100 свищовлии получават топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 съфинансирана от Европейски социален фонд+. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Проект „Топъл обяд в Община Свищов“ осигурява топъл обяд на лица живеещи в бедност на територията на община Свищов – лица и семейства без доходи, лица обект на социално подпомагане, лица с увреждания с ниски доходи, лица с установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа, самотни лица, възрастни пенсионери с ниски доходи т.е. най-нуждаещите се лица. Целта е осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

Считано от 1 юли се увеличава стойността на единичния разход за топъл обяд в размер от 3,20 лв. на 3,64 лв. с включен ДДС, съгласно изменения на Ръководство на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на средства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., както и на условията за кандидатстване

Проектът е с определен срок от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г.

Към момента в Община Свищов топъл обяд получават 100 човека от целевите групи:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи – 56 бр.

2. Лица с увреждания с ниски доходи – 19 бр.

3. Лица с увреждания и доходи под линията на бедност, обект на социално подпомагане – 25 бр.

Приготвянето на топлия обяд се осъществява в кухненския блок на Домашен социален патронаж. На потребителите е осигурена здравословна, качествена и разнообразна храна при спазване на всички разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните и поднормативната уредба по прилагането им, както и приложимото европейско законодателство в областта на храненето.