100 години навърши д-р Георви Воев. Познат на няколко поколения свищовлии като хирург и зъболекар. Съпругата му Кръстина Воева е медицинска сестра също помогнала на поколения жители на града на Щастливеца. Тя е и пръв председател на възстановеното Женско благотворително сдружение „Съгласие“.
Актуално Свищов желае на двамата здраве и дълголетие!

Сн.: личен архив